WEP/Vrijwilliger PeuterPlus!


PeuterPlus! (onderdeel van Spelenderwijs)
 

Contactgegevens

PeuterPlus! (onderdeel van Spelenderwijs)
Niasstraat 6c
3531 WP Utrecht
Nederland

Contact
Mw. Msc. Lieke Kamphof
T: 06-13142953
E: peuterplus@spelenderwijsutrecht.nl
 

Vacature

Bekeken: 2596x
Sollicitaties: 0x

Opslaan als favoriet
Vacature afdrukken

Delen:

Meld misbruik
 

Op de kaart

Bedrijf : PeuterPlus! (onderdeel van Spelenderwijs)
Geplaatst : 24-4-2017
Gewijzigd : 24-4-2017
Standplaats : Utrecht

Functieomschrijving

PeuterPlus!
Werkervaring opdoen – Vrijwilligers gevraagd Voor wie?
Ben jij een afgestudeerde HBO/WO
- (Ortho)pedagoog
- (Kinder- en jeugd)psycholoog
- Onderwijskundige
- Verwante opleiding
en wil je graag flink wat (ortho)pedagogische werkervaring op doen, dan kun je bij PeuterPlus! aan de slag als vrijwilliger.Omschrijving PeuterPlus!
PeuterPlus! is onderdeel van Spelenderwijs, de welzijnsorganisatie in Utrecht voor educatie aan het jonge kind: peutercentra, peuterspeelzalen en voorschoolse educatie. PeuterPlus! biedt een individueel ondersteuningsaanbod voor peuters van 2,5 tot 4 jaar op de peutercentra van Spelenderwijs in Utrecht.
Peuters die moeilijkheden in de ontwikkeling ervaren of bij wie gedrag extremer is dan het gedrag van andere kinderen in dezelfde leeftijd, kunnen bij PeuterPlus! worden aangemeld.
Het individuele ondersteuningstraject bestaat uit een deel handelingsgerichte diagnostiek en een ondersteuningsperiode van ongeveer 5 weken. Het gehele traject duurt 13 weken en wordt op locatie (het peutercentrum) uitgevoerd. De trajecten zijn specifiek voor peuters ontwikkeld door de Universiteit van Utrecht en gebaseerd op recente neuropsychologische inzichten.Profiel van de PeuterPlus! medewerker
Om alle peuters binnen Spelenderwijs Utrecht die dat nodig hebben de extra ondersteuning te kunnen bieden, biedt PeuterPlus! ieder jaar plek aan 10 medewerkers. De medewerkers zijn ofwel  stagiaires van opleidingen als WO pedagogische wetenschappen, WO klinische psychologie, HBO (ecologische) pedagogiek, ofwel ze hebben een vergelijkbaar onderwijsprogramma/opleiding afgerond en willen als vrijwilliger verder leren en ervaring op doen.Wanneer je als vrijwilliger binnen PeuterPlus! werkzaam bent, verricht je dezelfde werkzaamheden als de stagiaires. Van onze ‘werknemers’ verwachten we dat je:
- het prettig vindt om zelfstandig aan de slag te gaan en dat je die zelfstandigheid ook aan kunt.
- over goede planningsvaardigheden beschikt
- flexibel en stressbestendig bent
- in staat bent om op eigen handelen/functioneren te reflecteren of gemotiveerd bent om dit te leren
- een onderzoekende en analytische houding hebt
- over voldoende schrijfvaardigheden beschikt.Werkzaamheden
De PeuterPlus!-trajecten worden volledig en zelfstandig door de vrijwilligers/stagiaires uitgevoerd. Door middel van een intensieve training van ongeveer 6 weken, wordt de groep zorgvuldig voorbereid op het uitvoeren van alle onderdelen van het hulpverleningsproces zoals die binnen PeuterPlus! uitgevoerd worden, inclusief de klinische vaardigheden:
- intakegesprekken met de pedagogisch medewerkers
- anamnesegesprekken met de ouders
- observaties op de groep aan de hand van een gestructureerde methode
- individuele diagnostiek
- verslaglegging.
Het tweede deel van het traject bestaat uit:
- een ondersteuningstraject van 10-12 sessies voor de peuter,
- het opstellen van een ondersteuningsplan voor de pedagogisch medewerkers
- het adviseren van ouders in de vorm van een aantal ‘Tips voor Thuis’.
Gedurende het gehele jaar krijgt men (minimaal 4) peuters toegewezen die individueel en op de peutercentra begeleid worden.Begeleiding
Vrijwilligers die werkervaring willen opdoen, zullen intensief maar afgestemd op wat nodig/wenselijk is, worden begeleid door twee ervaren orthopedagogen.
Deze werkbegeleiding bestaat uit:
- een intensieve trainingsperiode van 6 weken aan het begin van het stagejaar
- individuele begeleiding gedurende het gehele stagejaar:
o wekelijks teamoverleg met de gehele groep,
o wekelijkse casuïstiekbesprekingen,
o locatiebezoeken: begeleider kijkt mee tijdens het uitvoeren van taken waarna meegedacht wordt over de casus en de verdere invulling van het traject,
o individuele ontwikkelingsgesprekken op basis van behoefte,
o coaching m.b.t. PeuterPlus! verslaglegging,
o video-coaching,
o supervisie bij de ondersteuningsperiode.Duur
Een PeuterPlus! jaar duurt 10 maanden en loopt van september tot juni.
Werkuren worden verdeeld  over 3-4 dagen per week. Het is belangrijk dat de uren flexibel inzetbaar zijn. Dat betekent dat in uren 2-3 dagen voor PeuterPlus! gewerkt wordt en dat deze uren verdeeld worden over bij voorkeur 4 dagen. Je bent vrij deze uren zelf in te plannen (wanneer de peuter op locatie is).Solliciteren
Ben je gemotiveerd en enthousiast geraakt, zou je graag met peuters werken en bij PeuterPlus! werkervaring willen opdoen, stuur dan een motivatiebrief met cv naar [email]peuterplus@spelenderwijsutrecht.nl[/email]Verdere contactgegevens:
Gerda van den Bosch, MSc. [email]g.vandenbosch@spelenderwijsutrecht.nl[/email]  06-13130356
Lieke Kamphof, MSc. [email]l.kamphof@spelenderwijsutrecht.nl[/email]  06-13142953Meer informatie is te vinden op onze website: www.spelenderwijsutrecht.nl/Peuterplus  


Bedrijfsprofiel

Spelenderwijs Utrecht is de grootste organisatie van Nederland op gebied van peutercentra en voorschoolse educatie en expert op het gebied van kinderen in de leeftijd van 2½ tot 4 jaar.Spelenderwijs Utrecht is een open en toegankelijke organisatie, een ontmoetingsplek met ruimte voor verschillen. De ontwikkeling van kinderen staat voor ons centraal. Op de peutercentra van Spelenderwijs Utrecht zijn kinderen van 2,5 jaar tot 4 jaar en hun ouder(s) welkom ongeacht hun herkomst, levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht of seksuele geaardheid.In Utrecht werkt Spelenderwijs Utrecht samen met onderwijs, jeugdgezondheidszorg en kinderopvang aan goede Voor- en Vroegschoolse Educatie. Wij werken in nauwe afstemming met de gemeente Utrecht. Voor de kinderen in onze doelgroep leveren we ook een bijdrage aan de transitie Jeugdzorg en de invoering van passend onderwijs.